Hello world!

Hallo Wereld..hier spreekt een nieuwe moeder. Ik kom net kijken wat dat betreft.
Sinds Bente er is, is er veel veranderd.

Er gaat veel energie zitten in het wennen aan een nieuw leven. Tegelijk geeft het je een nieuw begin en het gevoel vleugels te hebben. Je krijgt een kind en dat maakt de tijd tot een toekomst. Ineens is het niet meer zo nodig om over het verleden te mijmeren. Af en toe natuurlijk wel.

Mijn eigen ouders zijn hier niet om te genieten van dat kleine nieuwe mensje. Zij kunnen haar ook niet meer tot opa en oma zijn. Of zouden ze pake en beppe zijn geworden? Zij krijgt een ander soort grootouders: twee echte en twee op de foto. Twee om alles mee te ervaren en twee om verhalen over te horen of om over te fantaseren. In de tussentijd is het een heerlijk gevoel. Ik proef het woord: dochter, mijn dochter, onze dochter. Ik leer haar woorden en zij leert mij brabbelen.

Advertenties

Een internationale familie.. (an international family)

Vandaag hebben we een dagje doorgebracht met mijn (half-)oom uit Canada, die, na een paar weken bij zijn moeder te zijn geweest en een paar weken bij zijn schoonouders in Israël, morgen via Duitsland weer naar huis vertrekt.

Het was erg gezellig om bij te praten en foto’s te bekijken met hem.
Wij hebben een familie die zich over de hele wereld heeft verspreid en misschien komt dat wel doordat de vorige generaties daar al lichtelijk mee begonnen zijn. Behalve dat mijn eigen broers en ik in Nederland wonen en mijn zus in Amerika, zijn de dochters van mijn zus ook getrouwd c.q. samenwonend met mensen die weer hun roots hebben in Ierland, Afghanistan en Engeland. Mijn eigen vader werd geboren in Nederlands-Indië en mijn moeder in Friesland. Haar voorouders, degenen die het verste terug in de archieven gevonden zijn kwamen uit Frankrijk en zijn voorouders uit Duitsland. Maar die van mijn oma kwamen uit o.a. China, Indonesië, Nederland en Frankrijk. Mijn eigen broer is getrouwd geweest met een Tanzaniaanse en hun dochter heeft daarom ook een prachtige lichtbruine kleur.

Om een lang verhaal kort te maken en vooral om meer vragen op te roepen dan te beantwoorden is dit altijd leuk om allemaal achter elkaar te vertellen. Wat is eigenlijk exotisch? Ik vind dat ik een heel exotische vader voor ons kind heb gevonden: een rasechte Fries met zijn wortels in de turfstekerij. Fries is tenslotte niet mijn eerste taal, dus wanneer ik moe ben van het Fries ga ik over in het Nederlands en wanneer ik net Engels heb gesproken, komt er daarna eerst Fries uit want beide talen zitten bij mij in het hokje “andere taal dan eigen”.

Ik kan het niet nalaten nog een foto te laten zien met mijn nog dikker geworden buik…
Example